ØKOTURISMEBEDRIFT


Romsdal Aktiv er
sertifisert som en av
de første norske
økoturismebedriftene; Klikk her...

SIKKERHET

Informasjon om
sikkerhet; Klikk her...

SLIDESHOW

Romsdal Aktiv
Slideshow; Klikk her...

VILLA ROMSDAL

Villa Romsdal -
Leilighet og rom til
leie; Klikk her...

AKTIVITETER

Kanoturer
Kajakkturer
Grotting
Elvebrett
Skoler
Bedrifter
Utdrikningslag

KURS

Romsdal Aktiv arrangerer diverse kurs i kano og kajakk. Klikk her...

TURISTINFORMASJON

Visit Åndalsnes

PRESSEKLIPP

Les hva pressen skriver om Romsdal Aktiv; Klikk her...

SPONSOR

Romsdal Aktiv støtter og sponser Kreftforeningen
Romsdal Aktiv støtter og sponser Kreftfoerningen
     

Romsdal Aktiv - Godkjent Økoturismebedrift

 
Romsdal Aktiv er blant Norges aller første godkjente økoturismebedrifter
 
Romsdal Aktiv er blant Norges aller første godkjente økoturismebedrifter sertifisert gjennom Innovasjon Norges strenge nasjonale krav. Krav som også bygger på internasjonale kriterier for økoturisme. Romsdal Aktiv har som mål å ta med deltakere på aktiviteter i så uberørt natur som mulig.  Deltakerne må bruke egen muskelkraft og aktivitetene skal berøre naturen og miljøet minst mulig. Romsdal Aktivs motto er: "Vi setter ikke spor i naturen, men naturen setter spor i oss". Som en del av de mange kravene til Norsk Økoturisme har Romsdal aktiv avgitt Klimaløftet og kjøpt klimakvoter og grønn strøm.
 
 
Definisjon på økoturisme:
Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser,
tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter
med omsorg for sine gjester,
miljøet og det lokalsamfunnet
de er en del av.
                                    - Norsk Økoturisme


7 prinsipper for norsk økoturisme (Klikk her for link til Norsk Økoturisme):

En norsk økoturismebedrift er:

  1. Natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
  2. Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
  3. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
  4. Bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
  5. Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
  6. Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
  7. Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø